SETA
Състав: винилов тапет на хартиена основа
Размер на ролка: 0.70 м ширина, 10.05 м дължина
Характеристики: светлоустойчиви, невъзпламеними, миещи се, много добра стабилност на размерите