МОЛИМ КЛИЕНТИТЕ ДА СПАЗВАТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВИЛА ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ НА ШОУРУМА, С ОГЛЕД ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ ДО 30 ЮЛИ.

ЗАТРУДНЕН Е ДОСТЪПЪТ ДО ШОУРУМА И СКЛАДА НА СТИЛСТРОЙ ТРЕЙДИНГ ПОРАДИ РЕМОНТ НА БУЛ. АСЕН ЙОРДАНОВ !

 

продукта

години опит

партньора