Еклектика – не!

(Що е еклектика и има ли тя почва у нас?)

Умението да се постигне съзвучие между архитектурен стил, властвал преди столетия и новите изисквания за обитаване е наистина удивително. Това съчетание между оригиналната архитектура на сградата, носеща отпечатъка на своята епоха и ултрамодерните решения в интериора, принадлежащи на съвремието, е впечатляващо. Може би е свързано с традицията да се обитава едно здание в продължение на векове и да се развива и добавя стойност към първоначално изграденото. Пространството е изпълнено с духа на отминали времена, но същевременно е удобно и естетично спрямо съвременните разбирания.  У нас старите запазени сгради не се адаптират към модерните времена – те или се разрушават или се реновират (някой път като се вгражда само фасадата им по странен, не особено сполучлив начин в новата структура). Техните интериори обаче, обикновено са свързани стилово с времето на изграждането им и почти никога не се решават по нов начин. Единствената намеса опира до осигуряване на някакви санитарни помещения, които разбираемо са отсъствали в първоначалните планове. Допускане на еклектика? Не, това е невъзможно! На въпроса защо тенденцията за съхраняване на архитектурния стил на сградата, като същевременно се търси приспособяване на пространството към нуждите на съвремието, не се наблюдава у нас, известен дизайнер отговори така:

„Поради историческото ни развитие сме лишени от много и значими образци на характерни архитектурни стилове, каквито например има в Западна Европа и това е определящо, за липсата на работа в тази посока“

Но дали е само това причината? В последно време сме свидетели на факта, че дори и сгради, построени в не толкова далечното минало, с емблематично присъствие в градската среда, биват разрушавани, без да се помисли за възможностите им за адаптация. Просто на тяхно място израства поредният „съвременен“, но безличен нов обект, който с построяването си вече е остарял. По-скоро отговорът се крие в изключителните усилия, високия професионализъм и отговорност на хората, ангажирани в подобни проекти.