KASHMIR
Състав: винилов тапет на хартиена основа, също така и с Flock покритие
Размер на ролка: 0.70 м ширина, 10.05 м дължина
Характеристики: светлоустойчиви, невъзпламеними, миещи се, много добра стабилност на размерите