Индустриален дизайн
Размери 300х240 см и 350х280 см