Подови настилки

Индустриален сектор

Обществени сгради

Подови настилки за високо натоварен трафик TRAFICLINE се произвеждат от термопластичен поливинилхлорид. Те могат да се полагат директно върху стоманобетонна плоча и е възможно да се монтират върху вече съществуваща настилка – независимо дали е частично повредена или изцяло амортизирана. Монтажът на подови настилки TRAFICLINE е лесен и бърз – подреждат се като пъзел, без лепене– отделните компоненти се сглобяват, чрез периферна система за прикрепване.
Подови настилки TRAFICLINE са с висока твърдост и лесна поддръжка, осигуряват сигурност и идеална хигиена на помещенията.
Подът TRAFICLINE е многофункционален – може лесно да се монтира и демонтира, както и да се постави за временно ползване. Характеризира се с висока топло- и звукоизолация.
В сайта ни – stiltrade.com – подови настилки TRAFICLINE се предлагат в различни цветове, размери и повърхностна структура. Те могат да бъдат студоустойчиви, антистатични или електропроводими, с решетъчна структура или система за невидимо снаждане – според конкретните изисквания на проекта.
Създайте своя сигурен под с тях.

Цена на м2 за налични настилки – от 52,80 лв в зависимост от колекцията,а за специални доставки -от 63,96 лв.